Vad får muslimska kvinnor inte göra

  För att överhuvudtaget kunna gå ut från sina hem måste kvinnor ha sina manliga förmyndares tillåtelse. Norge föreslog under ett förbud mot användande av niqab i skolor och för anställda i offentlig förvaltning. Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens. Pannan är tätt veckad i horisontella linjer, ögonbrynen svart bågade, läpparna smala och indragna med nedåtpekande gipor. Det är mellan oss och vår gud. Och ta inte under några omständigheter [någon av] hans änkor till hustru efter hans död!

  Från Wikipedia. Detta avsnitt är en sammanfattning av Äktenskap i islam.

  ”Kvinnor får inte gå ut, ha parfym eller skoja”

  Brott och kön  · Genus  · Genushistoria  · Genusvetenskap  · Könsmaktsordning matriarkat  · patriarkat  · Lön och kön  · Mansforskning  · Queerteori  · Socialkonstruktivism  · Sociologism. Beteendeskillnader  · Crossdressing  · Könsroll bacha posh  · inom islam  · inom kristendom  · Könsuttryck  · Femininitet damkläder  · Maskulinitet herrkläder  · Purdah  · Queer  · Unisex unisexkläder  · unisexmode. Intersexualism feminisering  · virilism  · Könsidentitetsstörningar hormonterapi  · könskorrigerande operationer  · Könskorrigering i Sverige  · XXY Klinefelters syndrom.

  Könsdimorfism sekundära könskarakteristika  · Sexuell läggning sexuell identitet  · Språkvetenskap genussexus. Kategorier : Islamisk kultur Rättigheter Könsroller.

  Lisa

  Namnrymder Artikel Diskussion. Om islam och dess kvinnosyn.

  Frankrike var först i EU när de förbjöd ansiktstäckande klädsel på allmän plats. Islamiska jurister anser allmänt att muslimska kvinnor bara får ingå äktenskap med muslimska män [ 6 ] , [ 7 ] , medan muslimska män får gifta sig med muslimska, kristna och judiska kvinnor [ 8 ]. Från Wikipedia.

  Alla tror att den muslimska kvinnan är i behov av den vita mannens hjälp. Alltid någon kvinna som inte vet något om islam och den muslimska kvinnans status i islam som sätter sig i tv-rutan och ska föra min  talan. Jag är fullt kapabel att föra den helt själv.

  Heder förknippas ofta med män som ett positivt attribut, medan skam associeras med kvinnor och blir en potentiell negativ egenskap hos dem. Personen, företaget, partiet eller organisationen som har skrivit texten driver en åsikt och argumenterar för den. Men om en kvinna bär slöja, täcker håret eller sätter sin religion framför världsliga sysslor ses hon som förtryckt. Många av offren uttrycker tyvärr sitt stöd för hedersnormerna, en så kallad internalisering.

  Hur många gånger vi än försöker visa omvärlden hur det egentligen är att vara muslim och kvinna så ser man på oss som om vi vore några stackare som inte vet vad vi pratar om. Det kändes som att allting kokades ner till att kvinnor behandlas som om de inte vore värda någonting och att islam är roten till allt ont.

  Kalla fakta del 11 - TV4

  Och ironiskt nog var det ännu en gång en svensk, icke-muslim som fick mycket plats i den här diskussionen. Al-Shahrani säger vidare att det visserligen enligt svensk lag är tillåtet för en kvinna att gå ut.

  Men om man är troende ska man följa guds lag.

  Det här gäller för burka, niqab och hijab i Sverige och världen

  Att hon ska handla något från marknad, att hon ska gå till sjukhus, att hon ska besöka någon sjuk människa, säger al-Sharhani. Om en kvinna får tillåtelse av sin man för att lämna hemmet gäller strikta regler, förklarar al-Sharhani. Hon måste vara täckt från huvudet till fötterna och inte visa någon hud. Hon får inte lukta något och inte bära färgglada kläder.

  Lesbi-show soft

  Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Detta gör vi för att belysa religionsfrihet, yttrandefrihet samt kvinnans rätt att bestämma över sig själv. Vi förespråkar enbart fred, tolerans, gemenskap och jämlikhet mellan båda könen. Istället för att generalisera borde alla utgå från varje enskild individ. Det finns kvinnor som måste bära slöja för sina manliga anhöriga. Men det tvånget är ingen religiös handling. Kvinnans val av klädsel ska endast vara den enskilda kvinnas val, oavsett vad hon väljer att ta på sig.

  Kvinnor som på eget bevåg väljer att bära slöja ska bli bemöta med samma respekt och tolerans som kvinnor som väljer att inte bära slöja. Namn: Muzna Ahmed. Namn: Sundus Virk. På turkiska universitet var det tidigare från talet inte tillåtet för kvinnor att bära hijab, men detta förbud togs bort av det turkiska parlamentet den 9 februari Att bära hijab ses i många västerländer som ett uttryck för samhällets eller familjens kvinnoförtryck.

  En del [ vilka? Andra debattörer väljer att tolka hijaben som symbol för manligt förtryck av kvinnor, [ 2 ] könssegregeringarrangerade äktenskap och hederskultur. Motståndare till hijab menar att Koranen bör tolkas utifrån att den skrevs i en annan tid, att mäns orena tankar måste vara deras eget ansvar, och att det inte enbart kan vara kvinnans ansvar att undvika att bli sexuellt ofredad.

  Att unga muslimska kvinnor i det sekulariserade Europa väljer att bära slöja har flera skäl: att de önskar ta avstånd från västvärldens vad får muslimska kvinnor inte göra, utseendefixerade och sexualiserade kultur; att de vill identifiera sig med den muslimska kulturen; och att de vill underkasta sig Guds vilja enligt en bokstavlig tolkning av Koranen.

  De uttrycker ofta en vilja att värna sin integritet och frihet och känner sig fredade från mäns blickar och trygghet för att de inte frestar män till orena tankar och handlingar, när de är beslöjade. I Belgien, Nederländerna, vissa städer i Spanien samt Sevastopol är slöja som täcker vad får muslimska kvinnor inte göra förbjudet.

  Bärande av religiösa symboler är sedan förbjudet för alla anställda i den offentliga sektorn, som i Frankrike anses vara representanter för den sekulära statsbildningen. Baddräkten burkini förbjöds i flera kommuner i södra Frankrike i augustimen förbudet hävdes preliminärt i en vägledande dom samma månad. Under firandet av den internationella kvinnodagen den 8 mars i Oslo väckte kolumnisten Sara Azmeh Rasmussen starka reaktioner genom att offentligt bränna sin hijab.

  Girls naked

  I Sverige är hijab liksom turban eller kippa tillåtna undantag från polisens uniformsbestämmelser. Det är väldigt dåligt att västerlänningar har tagit sin kultur till Afghanistan. Det anser den afghanska imamen Gholam Mohammed Shaeq.

  Samtidigt säger han att afghaner absolut måste följa sin egen kultur och sina egna islamska lagar när de flyr till Sverige — inte den svenska regeringens. De får inte gå i skolor eller till arbetsplatser där det både finns kvinnor och män. Imam Gholam Mohammed Shaeq52 år, har bleka ögon och ett silvergrått skägg som når ner till bröstet.

  • Texten har alltså inte denna funktion för dem.
  • Allah har satt upp vissa regler för de troendes levnadssätt, och Gud inom islam ger inte kvinnor rätt att lämna sitt hem utan makens tillåtelse.
  • Det skulle synas att de var fria kvinnor och inte slavar eller ickemuslimer.
  • Konservativa familjer tillåter inte heller detta enda möte, utan paret får träffas först på bröllopsdagen.
  • Men suran uppmanar också mannen att han inte får utsätta [sina hustrur] för hård behandling för att [förmå dem att begära skilsmässa och på så sätt kunna] återta något av vad ni har gett dem, såvida de inte bevisligen har gjort sig skyldiga till grovt oanständiga handligar.
  • Dela artikel Facebook Twitter E-post.

  Han bor i anslutning till moskén där han predikar i Herat, en av Afghanistans säkraste och större städer med knappt invånare. Hustrun och sonhustrun har ett bakre rum, där besökande män inte kan och inte heller får se dem.

  Debatt: Därför bär muslimska kvinnor frivilligt slöja

  På huvudet tronar en turban, rösten är auktoritär och språket bestrött med teologiska utläggningar när han svarar på frågor. Det gäller för alla muslimska länder, inte bara för Afghanistan.

  Kvinnliga imamer i sverige3 %
  Ayurvedic massage ella sri lanka59 %
  Skaffa nya vänner27 %
  Proteinpulver för tjejer9 %
  Shemale solo cumpilation32 %

  Pannan är tätt veckad i horisontella linjer, ögonbrynen svart bågade, läpparna smala och indragna med nedåtpekande gipor. Kvinnor kan arbeta men inte på samma arbetsplatser som män. Enligt islamsk lag ska kvinnor alltid ha hijab och de ska inte vara med okända män.

  De strikta vad får muslimska kvinnor inte göra för män och kvinnor och hur de ska förhålla sig till varandra repeteras dagligen av imamer runtom i Afghanistan — ett mycket patriarkalt och konservativt islamskt land där kvinnor står under männen och männen i sin tur står under imamerna.

  Det upprättas ett norm- och kontrollsystem som påverkar alla, men i synnerhet begränsar kvinnors egna val, förmåga till rörelsefrihet och egen ekonomi. Afghanistan är det farligaste landet i världen för kvinnor.