Föreningen norden umeå

  Med fjorden och fjällen som fond fick deltagare på plats i Harstad, men även via livestream i Umeå, Skellefteå och Vasa ta del av kulturföreningarna Kulturstorms och Multiculturas erfarenheter av arbete med integration, vilket var mycket uppskattat och ledde till långa samtal med många frågor. Vi läser 5 böcker av samtida författare från de båda regionerna och avslutar bokcirkeln med en frivillig resa till Vasa för att lyssna på författarna som medverkar i det väster-och österbottniska litteratureventet Litteratur och Retur under helgen september. Sustainable Development the Nordic Way. Föreningen Norden Västerbotten fd Nordiskt informationskontor i Umeå added an event. I Nordic masters läser man sitt masterprogram vid minst tre olika nordiska universitet. Kontakta oss gärna ifall du vill starta upp en ny avdelning där du bor.

  Föreningen Norden Västerbotten f.d. Nordiskt informationskontor

  Här hittar du finansieringsmöjligheter för kompetens- och verksamhetsutveckling för organisationer inom hela utbildningsområdet — från förskola till universitet. Du behöver uppdatera din föreningen norden umeå. Tycker du att det är intressant att ta del av andra föreningars…. Till oss kan du och din organisation vända er om ni vill ha hjälp med att: — Utveckla en nordisk projektidé — Få information och vägledning om nordiska fonder och utlysningar av nordiska projektmedel — Hitta samarbetspartners i andra nordiska länder — Genomföra utbyten mellan olika organisationer i Norden — Arrangera en konferens med nordiskt tema.

  • Fokus kommer att ligga på hur föreningar i båda länder kan lära av varandra om hur man kan arbeta med att integrera nyanlända i sina föreningar.
  • Syftet med konferensen var att vi genom att nätverka, mötas och samtala med varandra ska öka samverkan inom området och ta fram idéer på hur blå tillväxtfrågor kan drivas vidare i Kvarkenregionen, med fokus på gränsregionala projekt och strategier.
  • Vi gör det som ett led i arbetet med att öka intresset för integration av flyktingar och invandrare i föreningslivet.
  • Saltofolk Festival.
  • Vi tog även tillfället i akt att anordna ett studiebesök för våra nordiska gäster från Röde kors i Harstad och Stundars museum i Solf, Vasa, som besökte Vän i Umeå och Röda korsets Umeåavdelning och de utbytte erfarenheter med varandra.
  • Uppgift om styrelse saknas.
  • Den 19 mars hade vi ett möte via Skype som underlättar för nordiskt samarbete, mellan fyra orter, där tekniken var med oss hela vägen.

  I nuläget finansieras vi av Umeå kommun  och  Region Västerbotten. Gå till toppen.

  Best thai massage in kuala lumpur52 %
  Lingam massage ejaculation91 %
  Chaba thai massage & spa13 %

  Bokslut finns inte för denna bolagsform Gå till toppen. Svensk näringsgrensindelning SNI - Verksamhet i andra intresseorganisationer - Verksamhet i andra intresseorganisationer   Verksamhetsbeskrivning   Firmateckning.

  Föreningen Norden Umeå inbjuder till en After Work-sammankomst onsdag den 11 maj 2016

  I nuläget finansieras vi av Umeå kommun  och  Region Västerbotten. Tänk på att din kommentar inte får vara kränkande, väcka anstöt, innehålla hot, trakasserier eller kommersiella budskap samt strida mot svensk lag eller universitetets styrande dokument, såsom planen för Lika villkor och reglerna för användning av universitetets IT-resurser.

  Logan

  En första nordisk quiz för tjejer för berättare ägde rum i samband med berättarfestivalen i april och intresset för samarbete var stort. Föreningen Norden Västerbotten deltog i mötet och träffade berättare och branschfolk från våra olika nordiska länder. Västerbottensteatern har av Skellefteå kommun fått i uppdrag att etablera Nordiskt berättarcentrum som en egen avdelning i bolaget.

  Verksamheten bedrivs med hjälp av projektstöd från Statens Kulturråd och Region Västerbotten. Läs mer om Nordiskt berättarcentrum på Västerbottensteaterns webbplats. Föreningen Norden Västerbotten har under våren sökt stöd från Letterstedtska föreningen i syfte att genomföra fyra nordiska berättarkvällar i länet. Under är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet och med anledning av detta  var Nordregioforskaren Nora Sánchez-Gassen  inbjuden till Umeå den 23 mars för att presentera rykande föreningen norden umeå nordisk statistik utifrån ett regionalt perspektiv.

  Arbetsmarknadsdag med Geografiska Föreningen

  Ett trettiotal deltagare slöt upp och fick möjlighet föreningen norden umeå att få mer detaljer om rapporten samt även lyssna på Margot Wallström, live från Stockholm, samt höra Katrin Holmqvist-Sten berätta om projektet den koldioxidsnåla platsen som pågår i Umeå för fullt. Föreningen Norden Västerbotten f.

  Nordiskt informationskontor i Umeå har tillsammans med Kvinneuniversitetet i Norden i Nesna i Norge och Korsholms vuxeninstitut i Korsholm, Finland skickat in en ansökan om att genomföra 3 workshops för att öka kunskapen om hur vi kan öka jämställdheten i det offentliga rummet.

  Titta själv på föreläsningarna på vår you-tube kanal, Föreningen Norden Västerbotten. Syftet är att förstudien ska resultera i en ansökan till Interreg Botnia-Atlantica programmet våren I Kvaefjord en grannkommun till Harstad har Föreningen Norden redan påbörjat sitt integrationsarbete.

  Ungdomar står i fokus för satsningen. Tyvärr beslutade NIKK Nordisk information om kunskap om kön den sista maj att inte bevilja stöd till oss, så nu börjar arbetet med att hitta en annan finansiär.

  Hot wife shared

  Vänorterna Umeå, Harstad i Norge och Vasa i Finland fortsätter att undersöka möjligheter till att samarbeta kring ungas psykiska ohälsa och se vilka metoder och områden som vi kan utveckla genom att lära oss av varandra. Den 19 mars hade vi ett möte via Skype som underlättar för nordiskt samarbete, mellan föreningen norden umeå orter, där tekniken var med oss hela vägen.

  Den 13 juni träffas parterna fysiskt i Umeå för att projektplanera.

  Island rankas för nionde året i rad som bästa land i World Economic Forums jämställdhetsrapport, tätt följt av flera nordiska länder. Inom ramen för de makroregionala strategierna erbjuds plattformar för transnationellt, tvärsektoriellt samarbete som baserar sig på flernivåstyre. Det blir också mer inkluderande då människor i alla åldrar kan delta i olika samarbeten, såväl barn och unga i skolan som pensionärer och nyanlända, menar Annika. Därefter workshop för barn i vuxens sällskap då vi låter oss inspireras av böckerna om…. Följ med på vår facebook-sida så får du all information om våra arrangemang eller läs mer under vår evenemangssida!

  Vi är givetvis jätteglada över detta och hoppas kunna dra igång med de utåtriktade aktiviteterna, som bland annat omfattar föreläsningar och studiecirklar, efter sommaren. Vi uppdaterar vår webbplats så snart vi har mer information.

  Striptease

  Island rankas för nionde året i rad som bästa land i World Economic Forums jämställdhetsrapport, tätt följt av flera nordiska länder.