Könsstympning av kvinnor

  Att ha sex med min make och att föda barn var väldigt smärtsamt för mig, men jag gjorde aldrig kopplingen att det var en följd av att jag blivit könsstympad. Andra ingrepp utgörs av att klitoris och de inre blygdläpparna skärs bort, vilket är det vanligaste ingreppet. Vi ger information och utbildning om könsstympningens skadliga effekter. I den minst omfattande formen ingår exempelvis prickning av klitoris med ett vasst föremål. Spela igen. Vi verkar för att beslutsfattare på nationell nivå ska införa, stärka och följa lagar som motverkar könsstympning.

  I en del texter anges också fistlar en fistel är en onormal gång mellan två organ, till exempel en öppning mellan vagina och ändtarmen som en direkt följd av kvinnlig könsstympning.

  I vilka länder förekommer könsstympning?

  Fistlar är könsstympning av kvinnor vanliga också i många afrikanska länder där kvinnlig könsstympning shemale i sweden praktiseras.

  De anses uppstå som ett resultat av att flickor i dessa länder gifter sig när de är väldigt unga. Om de blir gravida och genomgår förlossning innan deras bäcken är fullt utvecklade kan detta leda till utdragna förlossningar med fistlar som följd.

  En studie publicerad av Världshälsoorganisationen i The Lancetden brittiska läkartidningen, pekar på statistiska samband mellan kvinnlig könsstympning och medicinska risker för omskurna kvinnor och deras nyfödda.

  Mer än 28 kvinnor som fått förlossningsvård ingick i studien.

  Läs mer. Det kan också vara ett uttryck för kontroll av kvinnans sexualitet och flickans oskuld. Dock finns det få vetenskapliga studier i ämnet från området. Jag fick aldrig träffa kompisar, jag var alltid tvungen att vara hemma.

  I en studie genomförd i Sverige undersöktes det ofta könsstympning av kvinnor sambandet mellan kvinnlig könsstympning och utdragen förlossning.

  Resultatet var att genomsnittet för de könsstympade kvinnorna låg på 35 minuter, medan de icke-könsstympade kvinnorna hade ett genomsnittligt utdrivningsskede på 53 minuter.

  Studiens resultat pekar mot att kvinnlig könsstympning inte leder till utdragna förlossningar, åtminstone inte i resursstarka samhällen som Sverige.

  På vilket sätt kvinnlig könsstympning påverkar enskilda kvinnors sexualitet varierar stort. För varje enskild kvinna kan följden bli nedsatt förmåga att njuta sexuellt, i synnerhet om ingreppet lett till andra medicinska komplikationer. Men i många fall tycks best massage seat ingreppet leda till oförmåga att njuta sexuellt eller uppnå orgasm.

  Könsstympning av kvinnor

  Generellt kan befintliga studier sägas peka åt två olika håll: de studier vars resultat inte visar något direkt samband i statistisk mening mellan kvinnlig könsstympning och nedsatt förmåga att njuta sexuellt eller uppnå orgasm. Den första studien som lyfte fram detta gjordes av Hanny Lightfoot-Klein. Hon intervjuade omkring sudanesiska kvinnor typ III, infibulation. Nästan 90 procent uppgav att de hade förmåga att uppleva orgasm, på en skala från alltid till sällan.

  Vissa uppgav att de hade långa intensiva orgasmer, andra att orgasmerna var svaga eller svåra att uppnå. En senare studie är gjord med omskurna kvinnor, både infibulerade och med mildare former. I gruppen med mildare ingrepp låg andelen kvinnor som kunde uppnå orgasm på könsstympning av kvinnor. I gruppen infibulerade låg den på 91 procent. Andra studier lyfter fram att kvinnlig könsstympning leder till ökad risk för sexuell dysfunktion:.

  I en studie gjord i Egypten typ I och II med kvinnor visade det sig att av de 80 procent som var könsstympning av kvinnor var det 45 procent som upplevde bristfällig sexuell lust, upplevde lägre frekvens av att de kände sexuell lust under en veckoperiod 28 procentuppgav lägre grad av initiativtagande under sexakten 11 procentinte var så nöjda med sex 49 procenthade en lägre förekomst av orgasmer 25 procent och upplevde det som svårt att uppnå orgasm 60,5 procent.

  Viktigt meddelande till allmänheten i Norrtälje i Stockholms län.

  • Redan före födseln är flickor­na ofta dis­krimi­nerade.
  • Finns det olika synsätt i familjen?
  • Den första studien som lyfte fram detta gjordes av Hanny Lightfoot-Klein.
  • Typ III.

  Det brinner i en butiksbyggnad på Estunavägen. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation. Det finns även underkategorier inom dessa olika typer av könsstympning, som är viktiga för medicinsk könsstympning av kvinnor. Forskning visar också att en del kvinnor själva inte vet omfattningen av ingreppet.

  Det kan därför vara stor skillnad mellan vad kvinnor tror har blivit gjort och vad som visar sig vid den kliniska undersökningen.

  Ariel

  Elmusharaf et al, Flera olika begrepp används internationellt för att beteckna könsstympning av könsstympning av kvinnor och kvinnor. Typ 3: Delvis eller fullständigt borttagande av yttre genitalia. Könsstympning av kvinnor sys de yttre blygdläpparna ihop så att slidöppningen täcks. En liten öppning lämnas längst ner mot anus så att urin och menstruationsblod kan rinna ut.

  Typ 4: Prickning av klitorisområdet med ett vasst föremål, är också en form av könsstympning. Kvinnor som är könsstympade Besvär och konsekvenser enligt WHO Anamnes vid inskrivningsbesöket Undersökning Information i tidig graviditet Patientinformation på olika språk Konsultationsremiss Information i förebyggande syfte Informationsöverföring mellan MHV och BVC Sammanfattning i graviditetsvecka 35—37 Eftervårdsbesök Anmäla om oro när barn far illa Preventivmedelsrådgivning och screening för gynekologisk cellprovskontroll.

  Tidigare defibulation öppningsoperation och reinfubilation åter sy ihop. Ålder vid ingreppet.

  Dahlia

  Samtalsstöd om könsstympning för barnmorskor. WHO - Klassifikationsmall för könsstympning. Patientinformation om kvinnlig könsstympning - Arabiska.

  Patientinformation om kvinnlig könsstympning - Amarinja. Patientinformation om kvinnlig könsstympning - Engelska. Patientinformation om kvinnlig könsstympning - Somaliska.

  Patientinformation om kvinnlig könsstympning - Tigrinja. Patientinformation om kvinnlig könsstympning - Svenska.

  Giada

  Ett område med bristande forskning är Mellanöstern, där endast Jemen och Irak är markerade på karta ovan. I rapporter från Kurdistan Salem et alWADI nämner man att ett gammalt tabu har brutits och man har nyligen lokalt börjat prata om och könsstympning av kvinnor mot den gamla traditionen att könsstympa sina flickor.

  Dock finns det få vetenskapliga studier i ämnet från området. Kopplingen mellan könsstympning av flickor och kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Flickor som är i riskzonen definieras som de som löper en faktisk risk, i och med familjens inställning till könsstympning och vilja att fortsätta med traditionen även efter migration.

  Könsstympning av flickor och kvinnor - en informationsfilm för barn och unga

  Andelen flickor ur riskpopulationen som befinner sig i riskzonen har inte uppskattats i studien. Sedan lagen med förbud mot könsstympning trädde i kraft har endast två fall lett till fällande domar. Ytterligare ett fall gäller en man som dömts till stämpling till brott efter att ha planerat att låta könsstympa sina döttrar.

  Socialstyrelsen vet inte hur många flickor och kvinnor som bor i Sverige som kan ha blivit utsatta för könsstympning under tiden de varit bosatta här. Lag med förbud mot könsstympning könsstympning av kvinnor Könsstympning ses ofta som en nödvändighet för äktenskap, då ingreppet tros bevara en flickas oskuld innan giftermålet.

  Det är också ett sätt att kontrollera kvinnornas sexualitet, eftersom den sexuella njutningen minskar och kvinnan därför antas vara trogen sin man. Bland de välbärgade i storstäderna könsstympning av kvinnor det numera vanligt att mer omfattande ingrepp görs av utbildade barnmorskor, sjuksköterskor och läkare.

  För mer information kan du läsa här OK. Könsstympning är vanligast i västra, östra och nordöstra Afrika, men förekommer även i en del asiatiska länder och i Mellanöstern.

  Trots att de flesta läkarorganisationerna fördömer stympningen utför även en del läkare ingreppet. Det ger dem en extra inkomst och kan bortförklaras med att kvinnan då slipper dålig och amatörmässig behandling.

  Kvinnor genom historienSwingers club denverOrd av kärlek
  Gay sensual massageKvinnlig programledare på sveriges radioFoot massage bet

  Kvinnor och hälsoarbetare i de berörda länderna yttrar sig allt oftare mot kvinnlig könsstympning. Det erkänns fulla för kärlekens skull chords fler platser att det är möjligt att behålla de positiva sidorna av initieringsriter, könsstympning av kvinnor man tar bort de skadliga. Med stöd av bland annat FN:s barnkonvention har arbetet mot de skadliga ingreppen resuterat i att många länder infört lagar som förbjuder könsstympning, till exempel Burkina Faso, Egypten, Etiopien, Sudan, Australien och Storbritannien.

  I andra länder, däribland Belgien, Kanada, Elfenbenskusten, Könsstympning av kvinnor, Guinea, och USA kan de som utför kvinnlig könsstympning åtalas för brott mot andra gällande lagar. I flera afrikanska länder har man utvecklat officiella strategier mot könsstympning. Afrikanska Unionen, AU, har uppmärksammat problemet med kvinnlig könsstympning genom olika avtal och deklarationer.

  Bland annat finns inom ramen för AU ett regionalt avtal för att få slut på bruket av könsstympning. De stater som har skrivit under avtalet ska vidta lämpliga åtgärder för att utplåna skadliga sociala och kulturella sedvänjor som påverkar barn, däribland även könsdiskriminerande sedvänjor.

  Könsstympning av flickor och kvinnor - en informationsfilm för yrkesverksamma

  IAC:s sjunde kongress hölls i oktober i Kairo, Egypten.