Mäns våld mot kvinnor kurs

  Mycket lärorik kurs som fått mig till att hela tiden vara medveten om att våld i nära relationer kan vara på flera olika känslomässiga plan för personer. Kunskap obligatoriskt på sju program Från och med 1 juli ändrades högskoleförordningen så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska införas i examensbeskrivningarna för ett antal utbildningar till yrken som innebär möten med våldsutsatta kvinnor och barn. Institutionen för socialt arbete Box Göteborg Besöksadress: Sprängkullsgatan Antal obligatoriska träffar Inga obligatoriska träffar. Utbildning om våld gör skillnad — sök våra kurser! Fler kurser inom Övriga kurser, medicin - vård.

  För att använda kursen måste du skapa ett konto. Kursen fungerar både på dator, surfplatta och mobiltelefon. Kursen tar ungefär två till tre timmar att genomföra.

  Kursen syftar till att ge dig kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn samt att belysa konsekvenser av mäns våld mot kvinnor och barn ur ett folkhälsoperspektiv.

  Frukostseminarium om mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Kursen ger dig en orientering om hur olika terorier om våld i nära relationer påverkar synen på förebyggande arbete samt strävar efter att ge dig ökad kunskap om samhällsbaserad prevention och intervention. Kursen ska också ge deltagarna utrymme att reflektera kring egna värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor. Kursplan med litteraturlista. För varje kurs finns en formell kursplan.

  Webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

  Innehåll Med metoo-uppropet hösten formades plötsligt en ny social rörelse som satte ord på kvinnors, tonåringars och flickors gemensamma erfarenheter av diskriminerande förtryck. Den kollektiva organiseringen skapade helt andra möjligheter till förändring, som att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatser och skolor. Hur hänger det diskriminerande förtrycket ihop med mäns våld mot kvinnor i bredare mening?

  Att leda kurser om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

  I den här kursen undersöker vi och samtalar om olika former och förekomster av våld, både nationellt och internationellt. Hoppa till huvudinnehåll.

  • Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte.
  • Logga in Skapa konto Läs om mer om uppdateringar som gjorts i kursen.
  • Logga in Skapa konto Läs om mer om uppdateringar som gjorts i kursen.
  • För att logga in anger du den epostadress och det lösenord du valde vid registreringen.
  • NCK erbjuder därför studenter som kommer att möta problematiken i sin framtida yrkeskarriär en grundkurs inom området.

  Om Kunskapsguiden     Webbkarta     Prenumerera     Kontakta oss. Sex mot ersättning — om stöd och skydd till barn och unga Webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Valt nu Virtuell BUP-mottagning ger beredskap att fråga om våld Människohandel med barn och unga Att synliggöra normer i socialtjänsten — med ett hbtq-perspektiv Könsstympning av flickor och kvinnor Sex mot ersättning — Webbutbildning om stöd och hjälp till vuxna Aktuellt Samtal pågår: Om hedersrelaterat våld och förtryck Myndigheter ska upptäcka våld Utsatthet för våld Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott Berättelser från metoo-uppropen Nyhetsbrevet tar sommarlov Skyldigheter och möjligheter när en elev saknas Konferens Värna våra yngsta - späda barns rätt till mäns våld mot kvinnor kurs och utveckling.

  Muslim dating

  Webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Syftet med utbildningen är att skapa förutsättningar för hälso- och sjukvården att i egen regi tillhandahålla grundläggande utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

  Friend finder

  Deltagarna får också pedagogiskt stöd att utbilda generellt. Utbildningen hålls under två heldagar och riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården.

  NCK arbetar inom ramen för ett regeringsuppdrag med att utveckla en modellkurs för universitetslärare med anledning av förändringen. Du får också ett innehåll som är anpassat efter din yrkesroll och dina förkunskaper.

  I mån av plats inbjuds även yrkesverksamma inom kommun samt idéburen sektor. Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt ha ett uppdrag att utbilda eller att planera att börja utbilda inom området.

  Innan kursstart ska deltagarna ha genomgått webbkursen.

  Czech massage 198Dikter om vänner på engelskaSveriges farligaste kvinnor flashback
  Förklädda kvinnor i kabulUridom för kvinnorVänner i närheten karta
  Self bondage mangaHur man ger massage50 frågor om kärlek
  Bachelor när kärleken blev allvarSkönaste kondomen för tjejerLos cristianos massage

  Länk till webbkursen. Du som fått en plats på utbildningen bör, om möjligt, ta med en bärbar dator.

  Mariah

  Antalet platser är begränsat 40 platser och Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna. Utbildning om våld gör skillnad — sök våra kurser! För studenter Kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor tas upp i varierande grad i grundutbildningar i dag. För yrkesverksamma Utbildning för personer som i sitt nuvarande arbete möter våldsutsatta kvinnor och deras barn är en viktig del av NCK:s arbete.

  Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Aktivera skript och uppdatera den här sidan. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Även den första delen av den tecknade serien om våldsutsatta Anna finns som en separat film. Läs mer om kakor.

  Mäns våld mot kvinnor — tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp Att utbilda om mäns våld mot kvinnor, 7,5 intima frågor till killar Att fråga mäns våld mot kvinnor kurs våldsutsatthet — utbildarkurs för hälso- och sjukvården, 7,5 hp Mäns våld mot kvinnor med fokus på särskild sårbarhet, inriktning socialt arbete, 7,5 hp Introduktionsdagar för yrkesverksamma.

  Webbkurs om våld. Kunskap obligatoriskt på sju program Från och med 1 juli ändrades högskoleförordningen så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska införas i examensbeskrivningarna för ett antal utbildningar till yrken som innebär möten med våldsutsatta kvinnor och barn.

  Något som även var bra är att det fanns källhänvisningar så om man vill så kan man alltid läsa mer. Christian Ringsten biträdande enhetschef, socialtjänsten, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Mycket lärorik kurs som fått mig till att hela tiden vara medveten om att våld i nära relationer kan vara på flera olika känslomässiga plan för personer.

  Folkhälsovetenskap GR (A), Våld i nära relationer, 7,5 hp